Slik bruker du

Pengeby i 1. klasse

Pengeby er et godt undervisningsverktøy for å lære skolebarn i 6-årsalderen om matematikk, penger og økonomi.

For å komme i gang må barna opprette en Pengeby-profil – enten hver for seg eller i små gruppe. Her er noen forslag til aktiviteter og diskusjonstemaer som du kan ta opp i klassen.

Aktivitetene er delt opp i ulike steder som kan utforskes i Pengeby. På den måten kan du velge å tilknytte hver aktivitet til et spill, eller du kan blande dem slik at aktivitetene passer bedre til din egen undervisningsplan. Flere av de foreslåtte aktivitetene kan brukes både i emnespesifikt arbeid og tverrfaglig.

Materialet og innholdet i Pengeby er utviklet av pedagoger i samarbeid med Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) og Danmarks Matematiklærerforening.

Tjen penger ved byporten

Det første stedet elevene møter, er byporten. Her kan de tjene sin første gullmynt.

Forslag til diskusjon:

 • Hva er penger?
 • Hvordan kan vi tjene penger på å arbeide?
 • Sølvmynter og gullmynter – hva er forskjellen, og hvor mange sølvmynter tilsvarer en gullmynt? Sammenlign kronestykker og tikroner.
 • Forskjellen mellom lommepenger (for barn) og inntekt (for voksne)
 • Må du arbeide for lommepengene dine?

article_city_gate

Utorsk gården

På gården konsentrerer vi oss om grunnleggende matematikkforståelse. Her kan du bruke et spill om å samle og mate dyrene, til å lære barna om tall og beløp.

Foreslåtte aktiviteter:

 • Diskuter hva slags produkter som kommer fra dyr – for eksempel egg, ull, melk, yoghurt og kjøtt. La elevene finne ut hvilke produkter som kommer fra hvilke dyr.
 • Gi elevene bilder av forskjellige dyr og be dem om å kategorisere dem etter ulike kriterier – for eksempel dyr med to bein vs. dyr med fire bein, eller dyr fra en gård vs. dyr fra en dyrehage.
 • Ta med melke- og juskartonger i ulike størrelser til klassen, og la elevene ordne dem etter høyde og/eller innhold. Snakk etterpå om forskjellene i pris basert på forskjellen på størrelsen til hver kartong. Du kan også snakke om volum og hva forskjellene betyr – for eksempel 1 liter, ½ liter, 250 gram osv.
 • La elevene gjette hva ulike produkter koster, for eksempel melk, egg, ost osv.
 • Besøk en lokal gård hvis det er mulig.

article_farm

Tjen penger i eplehagen

I eplehagen plukker elevene epler som så brukes til å lage eplejus som selges.

Foreslåtte aktiviteter:

 • Be elevene om å spille spillet og på den måten tjene penger. Snakk etterpå om hvordan ti sølvmynter er det samme som én gullmynt.
 • Gjem plastepler, ordentlige epler, bilder av epler eller andre ting som ser ut som epler, rundt i klasserommet. Be elevene (enkeltvis eller alle på en gang) om å finne ti epler, og tell dem sammen mens de legges i en kurv. Hver gang elevene har fylt en kurv, får klassen én mynt.
 • Fint fem forskjellige epletyper og prissett dem i henhold til type. La elevene bruke mynter (kronestykker, femmere, tiere) med ulik valør til å betale for de forskjellige eplene.
 • Fortell elevene om de ulike faktorene som påvirker produksjonen av epler: jordsmonn, temperatur, vann osv.

article_apple_stand_game

Tjen penger på postkontoret

På postkontoret kan elevene tjene penger på å sortere pakker etter hvor mye innholdet i dem er verdt.

Foreslåtte aktiviteter:

 • Pakk inn ulike ting i papir, og la elevene utforske forskjellen mellom store og små pakker samt tunge og lette pakker. Bruk en vekt hvis det er mulig. La elevene til slutt gjette hva som er i hver pakke.
 • Snakk om at en stor pakke ikke nødvendigvis er verdt mer enn en liten pakke – at størrelsen eller vekten på en gjenstand ikke nødvendigvis definerer verdien.
 • Tegn en dør på flere pappesker, skjær ut en åpning til post og gi hver dør et nummer. Elevene får deretter konvolutter med nummer på dem, som de skal levere til riktig “hus”. Tell etterpå hvor mange brev hvert hus fikk.
 • Gi hver elev en gjenstand og en rull med innpakningspapir. Elevene må så vurdere størrelsen på gjenstanden og klippe av nok innpakningspapir til å pakke inn gjenstanden helt. Målet er å bruke akkurat nok papir: ikke for mye, og ikke for lite.
 • La elevene tegne/male sine egne postkort til foreldrene, besteforeldrene eller venner, og ta dem med til postkontoret for å poste dem.
 • Forklar hva som skjer fra et brev eller en pakke legges i en postkasse til brevet eller pakken kommer fram dit det/den skal.

article_post_office

Besøk Karens butikk I Karens butikk kan elevene kjøpe ting til rommet sitt og til seg selv. Forskjellige ting kan kjøpes med pengene de har tjent på gården, postkontoret og i eplehagen.

Foreslåtte aktiviteter:

 • Vis Karens butikk på en smarttavle eller interaktiv tavle i klasserommet. Be elevene om å tegne hvor mange sølv- eller gullmynter noen av tingene i butikken koster.
 • Vis gjenstandene som koster opptil ti sølvmynter. Be elevene lukke øynene og høre etter og huske hvor mange mynter du slipper, én av gangen, oppi en bolle. La deretter elevene finne de tingene i butikken som koster opptil det samme antallet sølvmynter i bollen.
 • Lek en slags stollek med bilder av ulike antall mynter. Når musikken stopper, skal elevene for eksempel stå på bildet som viser åtte sølvmynter.
 • Gi hver av elevene fem gullmynter. Hva kan de kjøpe for dem i Karens butikk?
 • Spør elevene om hva de ønsker seg aller mest. Spør dem hvordan de tror de kan oppfylle ønskene. Snakk om hva ting koster, hvis det er materielle ønsker.

article_shop

Aktiviteter i tidsmaskinen

I tidsmaskinen lærer elevene om mer enn bare penger, så dette er et ideelt sted å besøke når du har tverrfaglige prosjekter.

Elevene kan besøke Egypt og Roma i tillegg til å se hva folk gjorde i middelalderen. De kan også finne et dinosauregg.

article_timemachine

Foreslåtte aktiviteter med dinosaurene:

 • Vis en rekke dinosaurer, og la elevene sortere dem etter høyde eller vekt.
 • La elevene bruke modelleire til å lage sin yndlingsdinosaur eller en fantasidinosaur.

Foreslåtte aktiviteter i Egypt:

 • Be elevene lage sitt eget mønster av egyptiske symboler og mønstre. De kan fargelegge og skrive ut det de lager.
 • Snakk med elevene om hvordan en pyramide ser ut, og introduser ord som beskriver ulike geometriske former.
 • Lag eller finn en mal for en pyramide som er brettet ut, og la elevene brette og lime pyramiden sammen igjen. Snakk om begrepene for to og tre dimensjoner samt romstrukturer.
 • Snakk om hvorfor våre hus ikke er bygd på samme måte som pyramidene, og vis bilder av hus fra andre deler av verden for å vise hvordan de ser ut.
 • Snakk om livet i det gamle Egypt. Hvordan levde folk, hva spiste de, hva slags arbeid gjorde de?

article_egypt

Foreslåtte aktiviteter i Roma:

 • Legg et puslespill av bygningene i Roma, og lær hvordan de er bygd. De ferdige bildene kan skrives ut.
 • Snakk om hvordan det var å vokse opp i det gamle Roma, uten nettbrett, mobiltelefoner, tv, Internett eller elektrisitet.

Forslåtte aktiviteter i middelalderen:

 • Bruk pil-og-bue-spillet til å diskutere de ulike faktorene som gjør det mulig å treffe blink (retning, styrke).
 • Diskuter våpenskjold og la elevene tegne hvordan de syns deres egen families våpenskjold burde se ut.
 • Vis bilder av ulike fort og borger. Snakk om hvorfor de er konstruert på den måten de er (vollgraver, skyteskår, tårn osv.). Hvilket fort eller hvilken borg er sikrest? Hvorfor?
 • La elevene bygge sin egen borg av for eksempel papp, halm eller ispinner, og la dem måle høyden og lengden på grunnflaten.
 • Besøk en lokal borg hvis det er mulig.

article_middle_ages

Finn flere aktiviteter i materiellet for barnehagen, 2. klasse og 3. klasse.

Hvordan du kan bruke:

Pengeby i barnehagen

Selv i 5–6-årsalderen kan elevene bli introdusert til begrepet penger og lære om hva det er.

Slik bruker du Pengeby i barnehagen  >  >

Pengeby i 2. klasse

Få gode ideer til aktiviteter rettet mot elever i 7–8-årsalderen basert på oppgavene de kan løse i Pengeby.

Slik bruker du Pengeby i 2. klasse  >

Pengeby i 3. klasse

8–9-åringer har allerede en god forståelse av penger og økonomi. I Pengeby kan du bygge videre på den forståelsen.

Slik bruker du Pengeby i 3. klasse  >