Slik bruker du

Pengeby i 3. klasse

Pengeby er et godt undervisningsverktøy for å lære skolebarn i 8–9-årsalderen om matematikk, penger og økonomi.

For å komme i gang må elevene opprette en Pengeby-profil – enten hver for seg eller i små grupper. Her er noen forslag til aktiviteter og diskusjonstemaer som du kan ta opp i klassen.

Aktivitetene er delt opp i ulike steder som kan utforskes i Pengeby. På den måten kan du velge å tilknytte hver aktivitet til et spill, eller du kan blande dem slik at aktivitetene passer bedre til din egen undervisningsplan. Flere av de foreslåtte aktivitetene kan brukes både i emnespesifikt arbeid og tverrfaglig.

Materialet og innholdet i Pengeby er utviklet av pedagoger i samarbeid med Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) og Danmarks Matematiklærerforening.

Tjen penger ved byporten

Det første stedet elevene møter, er byporten. Her kan de tjene sin første gullmynt.

Forslag til diskusjon:

 • Hva er penger?
 • Ulikt arbeid har ulik verdi
 • Forskjellen mellom lommepenger (for barn) og inntekt (for voksne)

article_city_gate

Utorsk gården

På gården konsentrerer vi oss om grunnleggende matematikkforståelse. Her kan du bruke et spill om å samle og mate dyrene, til å lære barna om tall og beløp.

Foreslåtte aktiviteter:

 • La elevene gjette hva ulike produkter koster, for eksempel melk, egg osv.
 • La elevene dyrke sine egne vekster, og sammenlign utgiftene forbundet med å dyrke selv sammenlignet med å kjøpe et ferdig produkt.
 • Besøk en lokal gård og se på kostnadene som er knyttet til produksjon av for eksempel melk (fôr, fjøs, maskiner osv.).

article_farm

Tjen penger i eplehagen

I eplehagen plukker elevene epler som så brukes til å lage eplejus som selges.
Foreslåtte aktiviteter:

 • Fint fem forskjellige epletyper og prissett dem i henhold til type. La elevene bruke mynter med ulik valør til å betale for de forskjellige eplene.
 • Fortell elevene om de ulike faktorene som påvirker produksjonen av epler: jordsmonn, temperatur, vann osv.

Snakk om hvor i verden ulike andre typer frukt, for eksempel bananer og appelsiner, dyrkes. Dere kan også diskutere andre faktorer som påvirker hva hver frukt koster (transport, økologisk produksjon, arbeidskraft osv.)

article_apple_stand_game

Tjen penger på postkontoret

På postkontoret kan elevene tjene penger på å sortere pakker etter hvor mye innholdet i dem er verdt.
Foreslåtte aktiviteter:

 • Snakk om at en stor pakke ikke nødvendigvis er verdt mer enn en liten pakke – at størrelsen eller vekten på en gjenstand ikke nødvendigvis definerer verdien.
 • Forklar hva som skjer fra et brev eller en pakke legges i en postkasse til brevet eller pakken kommer fram dit det/den skal.
 • Snakk om forskjellen på å sende et brev, en e-post og en tekstmelding.

article_post_office

Besøk Karens butikk

I Karens butikk kan elevene kjøpe ting til rommet sitt og til seg selv. Forskjellige ting kan kjøpes med pengene de har tjent på gården, postkontoret og i eplehagen.

Foreslåtte aktiviteter:

 • Gi hver av elevene fem gullmynter. Hva kan de kjøpe for dem i Karens butikk? Hvilken kombinasjon av ting kan de kjøpe for fem gullmynter?
 • Åpne deres egen butikk i klasserommet der dere selger forskjellige ting. Elevene får så et bestemt beløp hver som de kan bruke i butikken. Snakk om forskjellen på å bruke hele beløpet på å kjøpe én ting og å bruke det på å kjøpe mange mindre ting.
 • Spør elevene om hva de ønsker seg aller mest. Spør dem hvordan de tror de kan oppfylle ønskene.

article_shop

Styr husholdningsøkonomien i familiespillet

Familiespillet er rettet mot elever med en god forståelse av pengenes verdi og utgiftene knyttet til en vanlig husholdning.

Elevene blir bedt om å lage en fantasifamilie, velge et hjem og velge transportmiddel: bil eller sykkel.

Elevene må betale regninger hver måned, håndtere uventede utgifter og ta avgjørelser om å sette til side penger for å spare til fremtidige ferier og selskap.

Foreslåtte aktiviteter:

 • Snakk om forskjellen på om en ting er dyr (i forhold til den faktiske verdien) eller om den er dyr i den forstand at den koster mye penger (men er en reell kostnad).
 • Snakk om forsikringer – hva er de, og hva brukes de til?
 • La elevene gjette hva de ulike delene av en husholdning koster (forsikring, bil, strøm, Internett osv.)
 • Finn ut hva det koster å ha et kjæledyr (mat, utstyr, kennel, veterinærregninger osv.)
 • Snakk om og finn ut hva det koster å reise på ferie (losji, transport, bevertning osv.). Snakk også om ferier med tanke på reisemål eller transportmåte (til utlandet vs. norgesferie, å fly vs. å kjøre bil)
 • Beregn hva det koster å ha en fest (antall inviterte gjester, sted, underholdning, mat osv.). Introduser begrepet “pris per person”.
 • Diskuter hvordan man kan få råd til luksusting / dyre ting (låne, spare, ønske seg dem osv.)
 • Beregn hva det vil koste klassen å bake brød (ingredienser, ovn, tidskostnad). Beregn hva hvert brød bør koste, hvorvidt alle kostnader skal dekkes og om det skal være noen fortjeneste. Du finner flere ideer og hjelp på www.cashkontroll.no. Delen “Skoleprosjekter” kan hjelpe elevene å styre prosjektet sitt.
 • Hjelp elevene med å forberede og avholde et veldedighetsarrangement på skolen. Du finner flere ideer og hjelp på www.cashkontroll.no. Delen “Skoleprosjekter” kan hjelpe elevene å styre prosjektet sitt.

article_family_game

Aktiviteter i tidsmaskinen

I tidsmaskinen lærer elevene om mer enn bare penger, så dette er et ideelt sted å besøke når du har tverrfaglige prosjekter.

Elevene kan besøke Egypt og Roma i tillegg til å se hva folk gjorde i middelalderen. De kan også finne et dinosauregg.

article_timemachine

Foreslåtte aktiviteter med dinosaurene:

 • Bruk diagrammer til å sortere dinosaurene etter ulike kjennetegn (høyde, vekt, lengde, kjøttetere/planteetere osv.)

Foreslåtte aktiviteter i Egypt:

 • Utforsk hvilke geometriske former en pyramide består av, og la elevene bygge sin egen 3D-versjon av en pyramide.
 • Snakk om hvorfor våre hus ikke er bygd på samme måte som pyramidene, og vis bilder av hus fra andre deler av verden. Diskuter hva som skiller dem fra hverandre og hvilke fordeler/ulemper som er forbundet med hver hustype.
 • Snakk om livet i det gamle Egypt. Hvordan levde folk, hva spiste de, hva slags arbeid gjorde de?
 • Finn ut hvordan man betalte for varer i gamle Egypt (korn og olje ble blant annet brukt som betalingsmåter). Hva brukte vi som betalingsmiddel i Norge før vi hadde penger?

article_egypt

Foreslåtte aktiviteter i Roma:

 • Snakk om hvordan det var å vokse opp i det gamle Roma, uten nettbrett, mobiltelefoner, tv, Internett eller elektrisitet.
 • Lag en tidslinje for Roma og marker de punktene som er relevante for timen.
 • Gi elevene en innføring i soluret og forklar hvordan det ble brukt til å vise tiden i det gamle Roma.
 • Gi elevene en innføring i romerske tall og la dem skrive for eksempel alderen sin, bursdagen sin og fødselsåret sitt med romerske tall.

Forslåtte aktiviteter i middelalderen:

 • Bruk pil-og-bue-spillet til å diskutere de ulike faktorene som gjør det mulig å treffe blink (retning, styrke, vind osv.).
 • Diskuter våpenskjold og la elevene tegne hvordan de syns deres egen families våpenskjold burde se ut. Pass på at de husker at et våpenskjold alltid inneholder minst to symmetriakser.
 • Vis bilder av ulike fort og borger. Snakk om hvorfor de er konstruert på den måten de er (vollgraver, skyteskår, tårn osv.). Hvilket fort eller hvilken borg er sikrest? Hvorfor?
 • La elevene bygge sin egen borg av for eksempel papp, halm eller ispinner, og la dem måle høyden og lengden på grunnflaten.
 • Besøk en lokal borg hvis det er mulig.

article_middle_ages

Finn flere aktiviteter i materiellet for barnehagen, 1. klasse og 2. klasse.

Hvordan du kan bruke:

Pengeby i barnehagen

Selv i 5–6-årsalderen kan elevene bli introdusert til begrepet penger og lære om hva det er.

Slik bruker du Pengeby i barnehagen  >  >

Pengeby i 1. klasse

Pengeby er et godt undervisningsverktøy for å lære barn i 6–7-årsalderen om matematikk, penger og økonomi.

Slik bruker du Pengeby i 1. klasse  >

Pengeby i 2. klasse

Få gode ideer til aktiviteter rettet mot elever i 7–8-årsalderen basert på oppgavene de kan løse i Pengeby.

Slik bruker du Pengeby i 2. klasse  >