Hjelp elevene med å få en grunnleggende forståelse av penger

Mange barn tror at penger kommer ut av det blå. Med Pengeby kan du hjelpe elevene til å få en grunnleggende forståelse av hvor penger kommer fra.

Pengeby lærer elevene i 5–7-årsalderen om penger

I Pengeby kan de yngste elevene leke seg frem til en bedre forståelse av begrepet penger. Elevene kan (enkeltvis eller i grupper) bruke sine egne Pengeby-figurer til å tjene penger, som de så kan bruke til å kjøpe ting til rommet sitt eller til å dra på turer i tidsmaskinen.

article_room

Alt elevene kjøper, ender opp i deres eget rom.

Elevene lærer å tenke over hva de bruker penger på. Hva kan de kjøpe med beløpet de har, og er tingen billig eller dyr?

article_shop

I Karens butikk kan elevene velge mellom ulike typer ting til forskjellige priser.

Spillet er utviklet slik at selv de yngste elevene kan delta. De trenger bare hjelp med navn og passord – resten klarer de selv eller i grupper.

8–9-åringene lærer å spare og prioritere

Familiespillet er for eldre elever. Oppgaven her er å lage en fantastifamilie med bil, hus, kjæledyr osv., der elevens valg påvirker hvor mye penger familien har på budsjettet hver måned i løpet av et år.

article_family_game
I familiespillet er eleven ansvarlig for familiens budsjett, utgifter og sparing i et helt år.

Basert på vanlige situasjoner må elvene styre familiens budsjett, uten at det går i minus. Hvordan bør de prioritere når budsjettet må dekke ikke bare bilreparasjonen, men også familiens sydenferie?

Det er mye å lære i Pengeby

I Pengeby lærer elevene å tjene penger, prioritere og spare. Det er mange forskjellige aktiviteter, og barna lærer noe av alle.

article_city_map
I Pengeby kan elevene leke seg frem til en bedre forståelse av penger.

Forslag til aktiviteter og materiell

Pengeby i barnehagen

Selv i 5–6-årsalderen kan elevene bli introdusert til begrepet penger og lære om hva det er.

Slik bruker du Pengeby i barnehagen  >  >

Pengeby i 1. klasse

Pengeby er et godt undervisningsverktøy for å lære barn i 6–7-årsalderen om matematikk, penger og økonomi.

Slik bruker du Pengeby i 1. klasse  >

Pengeby i 2. klasse

Få gode ideer til aktiviteter rettet mot elever i 7–8-årsalderen basert på oppgavene de kan løse i Pengeby.

Slik bruker du Pengeby i 2. klasse  >

Pengeby i 3. klasse

8–9-åringer har allerede en god forståelse av penger og økonomi. I Pengeby kan du bygge videre på den forståelsen.

Slik bruker du Pengeby i 3. klasse  >